mapa serwisu napisz do nas strona główna pobierz darmowy czytnik RSS nasze kanały RSS
Pow. Łobez Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
Wpisz swój adres email.
dopisz
Zadaj pytanie Burmistrzowi
Samorząd Gminny
Urząd Miejski
NIE DAJCIE GNUŚNIEĆ UMYSŁOM
Jednostki organizacyjne
Spółka gminy
Oświata, kultura i sport
 
Czy korzystasz z komunikacji zbiorowej?
Tak, podróżuję do Szczecina
Tak, podróżuję do Nowogardu
Tak, podróżuję do Łobza
Tak, podróżuję do Stargardu Szczecińskiego
Tak, podróżuję do innej miejscowości
Nie, mam własny środek transportu
Nie, podróżuję „na stopa” ;)
Nie, nie korzystam
Zobacz wyniki | Głosuj
Archiwum »
Publikacja sondy: 8 Październik 2009


czwartek 18 kwietnia 2024imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
Wykaz zajęć
 

ZADANIE 1 - Zarządzanie projektem

Do zarządzania projektem zatrudnieni są: koordynator, 3 asystentów koordynatora. Koordynator odpowiedzialny jest za zatrudnienie odpowiedniej kadry, przygotowanie biura projektu, zorganizowanie pracy, zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań oraz za nadzorowanie wszystkich działań podczas wdrażania, realizacji i rozliczenia projektu. Asystenci koordynatora odpowiedzialni będą za promocję i rekrutację, monitoring projektu, przygotowanie sprawozdań okresowych z realizacji projektu.

 

ZADANIE 2 - Promocja i rekrutacja

Ogłoszenia w prasie lokalnej, plakaty, ulotki i foldery, banery i tablice informacyjne, jak również wystawienie stoiska promocyjnego podczas lokalnej imprezy stanowić będą promocję projektu. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez rozdanie formularzy zgłoszeniowych i rozpatrzenie wniosków według wcześniej opisanych etapów.

 

 

Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach:

 

ZADANIE 3 -  Zajęcia wyrównawcze „Mądra główka”  

Zajęcia prowadzone 2xw tyg.x2hx10 ucz. (kl.I-III) x 2edycje. Uczniowie w czasie gier i zabaw, przy użyciu kart do gry, do nauki tabliczki mnożenia, papieru, nożyczek, kleju, domina doskonalić będą tabliczkę mnożenia, ćwiczyć rachunek pamięciowy.

 

ZADANIE 4 – Zajęcia wyrównawcze „Zielone laboratorium”

Zajęcia odbywają się 1 x 2h w tygodniu x 10 osób x 2 edycje (kl.IV-VI). W czasie zajęć  uczniowie będą projektować i zakładać ogródki tematyczne, sadzić i pielęgnować rośliny tworząc z nich kompozycje, prowadzić obserwacje mikroskopowe, doświadczenia i eksperymenty, które poszerzą zasób wiedzy przyrodniczej, udoskonalą umiejętności korzystania ze zdobyczy techniki. W czasie zajęć terenowych będą pozyskiwać materiał badawczy do obserwacji, gromadzić rośliny do zielników. Przewidziany jest wyjazd do arboretum.

 

ZADANIE 5 – Zajęcia wyrównawcze z języka obcego „Mały poliglota”

Zadanie realizowane 2 x w tygodniu x 2h x 10 osób x2 edycje (kl.IV-VI). Nacisk będzie kładziony na umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Symulacja sytuacji "wziętych z życia" umożliwi doskonalenie tej umiejętności. Zajęcia będą prowadzone niekonwencjonalnymi metodami sprzyjającymi łatwiejszemu przyswajaniu słówek.

 

ZADANIE 6 – Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego „Mali bohaterowie – wielkie dzieła”

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu x 2h x 10 ucz. x 2 edycje (kl.I-VI). Uczniowie poznają postacie z lektur szkolnych i wcielą się w nie, będą ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, rozwijać kreatywność, samodzielność i zdolności manualne. Każda lektura będzie w niekonwencjonalny sposób przedstawiona, a uwieńczeniem pracy będzie pokaz mody baśniowej oraz wystawa prac i lalek wykonanych przez uczestników. Potrzeba realizacji tych zadań oparta jest na analizie wyników testów sprawdzianu na zakończenie klas VI i zdiagnozowanych brakach w umiejętnościach i wiadomościach uczniów.

 

 

Gimnazjum w Dobrej:

 

ZADANIE 7 -  „Cogito ergo sum”

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu x 2h (kl.I-III). Odbędą się 2 edycje x 15 osób. Polegały będą na rozwiązywaniu zadań wyzwalających u młodzieży aktywność matematyczną, pobudzających wyobraźnię, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Formy realizacji: inscenizacje sytuacyjne, planowanie wydatków, kredyty i lokaty, pomiary i obliczenia w terenie.

 

ZADANIE 8 – „Od gazetki do gazety”

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu x 2h. Uczestnicy – 10 osób x 2edycje (kl. I-III). Uczniowie będą doskonalić stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnej i ustnej poprzez poznawanie historii mediów, opanowywanie sztuki notowania, gromadzenia i zapisywania informacji, tworzenia tekstów reklamowych, wydawania gazetki szkolnej, nawiążą współpracę z zawodowymi dziennikarzami.

 

ZADANIE 9 – „Gim – rozgłośnia”

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu x 2h. x 2 edycje x 12 osób (kl.I-III). Zajęcia pozwolą na doskonalenie umiejętności językowych i swobodnego wypowiadania się. Będą polegały na prowadzeniu szkolnego radiowęzła, zbieraniu informacji, "obrabianiu jej". Uczniowie będą zapraszać gości, prowadzić rozmowy na antenie, audycje tematyczne.

 

ZADANIE 10 – „Jestem przewodnikiem”

Zadanie realizowane 1 x 2h w tygodniu x 2 edycje x 13 osób (kl.I-III). Uczniowie będą aktywnie (wycieczki piesze i rowerowe) zbierać informacje o gminie i powiecie, tworzyć mapy tematyczne (zabytki, osobliwości przyrody i miejsc wartych odwiedzenia) i foldery przy użyciu komputera, dzięki którym udoskonalą umiejętności posługiwania się zdobyczami techniki. Odbędą się spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

ZADANIE 11 – „Język obcy? Nic trudnego”

Uczniowie realizują zadania 2 x 2h w tygodniu x 2 edycje x 30 osób (2x15 osób z kl. I-III). W zadaniu wykorzystany zostanie szeroki wachlarz środków (oryginalne nagrania, filmy, plansze itp).Zajęcia kładą nacisk na promowanie autentycznej i spontanicznej sytuacji w odnoszeniu się do konkretnych tematów i zdarzeń z życia codziennego.

 

ZADANIE 12 – „Zabawy z tańcem”

Zajęcia odbywają się 2 x 2h w tyg., x 2 edycje x 24 osoby (2 gr. x 12osób z kl.I-III). Zadanie polegała na połączeniu ćwiczeń gimnastycznych z muzyką przy wykorzystaniu różnych przyborów. Dodatkowo prowadzona będzie nauka tańca współczesnego przez nauczyciela tańca i choreografa.

 

ZADANIE 13 - Panele prozawodowe

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywać się będą dla 20 osób x 4 edycje uczniów klas III w czasie ferii i wakacji poza miejscem zamieszkania i trwać 5 dni. Uczniowie po dokonaniu wyboru interesujących ich zawodów poprzez praktykę sprawdzą własne predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

 

ZADANIE 14 – „Pamiętaj chemiku młody”

Zadanie realizowane 2 x w tyg. x 2h, w 4 ed. x 15 osób (kl.I-III), skoncentrują się na przeprowadzaniu doświadczeń (badanie odczynu pH środowiska), przeprowadzaniu i zapisywaniu reakcji chemicznych oraz na korzystaniu z urządzeń laboratoryjnych. Realizacja zadań jest niezbędna w celu wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej, co wpłynie na poprawę wyników testów kompetencji.

 

 

Szkoła Podstawowa w Dobrej:

 

ZADANIE  15 – „Zdrowy i sprawny”

Zajęcia odbywają się 2 x 2h w tygodniu. Obejmą kl. I-VI szkół podstawowych i kl. I-III Gimnazjum w 2 edycjach x 36 uczestników z podziałem na grupy wiekowe. Uczniowie zapoznają się z nowoczesnymi odmianami piłki nożnej: plażowa, siatkonoga, futsal, przy wykorzystaniu technologii informatycznej, pozwalającej na analizę i korektę zachowań. Rozegrane zostaną turnieje, mecze na które zostanie przygotowana strategia przy użyciu technik symulacyjnych.

 

ZADANIE  16 – Wyrównawcze zajęcia z matematyki „Biegam, skaczę i rachuję”

Zadanie realizowane 2 x w tygodniu x 2h x 2 edycje x 20 osób z kl. I-III. Zajęcia będą realizowane przy wykorzystaniu gier i zabaw. Aktywność ruchowa będzie sprzyjała przyswajaniu wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia, rachunku pamięciowego.

 

ZADANIE  17 – Warsztaty teatralne „Teatr mój widzę ogromny”

Zadanie realizowane 2 x 2h w tygodniu dla uczniów kl. I-VI x 2 edycje x 15 osób. Zajęcia pozwolą doskonalić umiejętność wypowiadania się w języku ojczystym, uwrażliwią na odbiór sztuki, rozwiną zdolności manualne poprzez przygotowanie inscenizacji i przedstawień teatralnych, projektowanie kostiumów i scenografii, prezentację sztuk teatralnych. Odbędą się wyjazdy do teatru celem zapoznania się z warsztatem pracy aktora "od kuchni".

 

ZADANIE  18 – Zajęcia wyrównawcze „Jestem cząstką i przyjacielem przyrody”

Zadanie realizowane 1 x 2h w tygodniu x 2 edycje x 15 osób z kl. I-III w korelacji z edukacją polonistyczną, matematyczną, plastyczną, techniczną, muzyczną i przyrodniczo-ekologiczną. Formy zajęć: warsztaty, wycieczki, lekcje zielonego myślenia, ekspresja artystyczna, leśne ścieżki przygód, inscenizacje, imprezy i konkursy ekologiczne itp.

 

ZADANIE  19 – Zajęcia wyrównawcze poszerzające wiedzę geograficzną „Mały podróżnik”

Zajęcia odbywają się 2 x 2h w tygodniu x 2edycje x 24 osoby z kl. I-VI z podziałem na grupy. Starsza grupa "wędruje po świecie", poznając tradycje, historię, język, zwyczaje, potrawy, geografię danego kraju. Młodsza grupa poznaje zakamarki Polski, tradycje, obyczaje, gwarę, miasta danego regionu Polski. Przewidziano spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. przedstawicielami ambasad. Odbędą się wycieczki i wyjazdy wakacyjne.

 

ZADANIE  20 –  Zajęcia wyrównawcze „Język obcy bez barier”

Zajęcia realizowane 2 x 2h w tygodniu x 2 edycje x 10 osób z kl. I-III. Uczniowie w formie zabawowej i scenek sytuacyjnych będą poszerzać zasób słownictwa i doskonalić umiejętności porozumiewania się w języku obcym.

 

ZADANIE  21 – Zajęcia „Liga Mistrzów”

Zadanie realizowane 2 x 2h w tygodniu x 2 edycje x 30 osób z podziałem na 2 grupy z kl. IV-VI. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z nową dyscypliną sportu rozwijającą psychomotorykę, uczącą współdziałania w grupie. Przy użyciu symulacji komputerowych opracują strategie rozgrywania meczów.

 

ZADANIE  22 – Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Nie taki diabeł straszny”

Zajęcia odbywają się 2 x 2h w tygodniu x 2 edycje x 12 osób z kl. I-III. Forma zabawowa zajęć sportowych nastawiona na przełamanie bariery strachu przed wykonywaniem różnych ćwiczeń a tym samym zwiększenie wiary we własne siły. Zajęcia będą zawierały elementy gimnastyki artystycznej korekcyjnej, gier zespołowych, aerobiku, co wpłynie na wyrobienie nawyku pokonywania trudności, własnych słabości, odzyskania wiary we własne siły. Prowadzone będą zajęcia taneczne pod kierunkiem instruktora oraz wyjazdy na basen i nauka pływania. Realizacja zajęć wpłynie na wzmocnienie zdolności uczniów do kontynuacji nauki i poprawę wyników sprawdzianu po szkole podstawowej

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
 
on line: 2 odwiedzin: 4125607
© Gmina Dobra. All rights reserved